Home

Welkom op de website van ’t Archief. Gent on Files vzw (GOF), de vriendenkring van het Stadsarchief van Gent.

Het Stadsarchief Gent bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Gentse geschiedenis én maakt ze voor iedereen gratis toegankelijk. De vzw ’t Archief. Gent on Files werd opgericht in 2000. Deze vriendenkring van het Gentse Stadsarchief steunt de activiteiten van het stadsarchief. De Vriendenkring staat in voor de financiering van te restaureren archiefdocumenten, werkt mee aan bijzondere publicaties, organiseert uitstappen en voordrachten en verspreidt een driemaandelijkse nieuwsbrief.