Nieuws

 

 

 

 

Afscheid GOF Voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering en de Raad van Bestuur van 15 mei 2017 namen we als GOF, Vrienden van ’t Archief, afscheid van onze voorzitter Piet Veldeman.
Eerst en vooral willen we Piet van harte bedanken voor zijn inzet tijdens deze acht mooie jaren als voorzitter. We zullen zijn ideeën en humor tijdens de vergaderingen, zijn schrijfstijl, zijn eloquentie bij de inleidingen van activiteiten, zijn gevatte opmerkingen etc. missen. We hopen hem nog te mogen begroeten bij één van onze activiteiten.

Een passend geschenkje voor afscheidnemend voorzitter Piet Veldeman :

 

Joachim Derwael werd tijdens de Raad van Bestuur verkozen als nieuwe voorzitter.
Joachim werkt als archivaris-diensthoofd in het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier te Brussel.
Aan nieuwe voorzitter Joachim : welkom en veel succes gewenst !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de reeks ‘Historisch Gent’ nodigt Bibliotheek De Krook een aantal Gent-specialisten uit voor een lezing .

Op 11 mei 2017 is Geert Vermeiren aan het woord over stadsarcheologie in Gent en meer specifiek over De Krook-site.

Op 18 mei 2017 spreekt Guido Everaert over de jongste publicatie van de Dienst Monumentenzorg: ‘Verleidelijke vitrines (700 jaar winkelpuien in Gent)’.

Gelieve voor deze lezingen te reserveren op Gentlezingen

 

 

 

 

 

Volg ons op Facebook.