Nieuwsarchief

 

Archief gesloten van 6 maart tot en met 10 maart 2017 !

De integratie tussen Stadsarchief en OCMW Archief Gent is in volle voorbereiding.  Eén van de grote projecten hierbij is het opstellen van een gezamenlijke depotlijst.  Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de dagelijkse werking van beide archiefdiensten, zullen de twee locaties voor 1 week gesloten zijn .  Dit van 6 maart tot en met 10 maart 2017.
Vanaf 13 maart zullen beide diensten opnieuw geopend zijn om al uw vragen op te volgen.
Bedankt voor uw begrip.

 Provinciale Cultuurprijzen 2016
Uitnodiging_KruiwagenXXVII
 Uitnodiging voor twee studiedagen met focus op Wereldoorlog één

Wanneer : 27 en 28 november 2015

Waar : STAM – Stadsmuseum Gent, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent.

Zie hierna voor de programma’s en de inschrijvingsmodaliteiten :

Studiedag ‘Back to the future – Wereldoorlog één en digitalisering’ – 27 november 2015

Inschrijven ten laatste op maandag 23 november,  per mail aan regina.demartelaere@stad.gent

Dag van het Gentse historische onderzoek – 28 november 2015

Inschrijven ten laatste op dinsdag 24 november, telefonisch op 09/267 14 40 of per mail aan stam@gent.be  

De Universiteitsbibliotheek Gent en Brepols Publishers nodigen u uit voor de boekvoorstelling :

“The Making and Meaning of the Liber Floridus”
Albert Derolez

20150929_derolez_uitnodiging-01

20150929_derolez_uitnodiging-02

Woensdag 21 oktober 2015 om 18.00 u.

Bibliotheca Dominicana – Het Pand
Onderbergen 1 – 9000 Gent.

Lezing
Prof. Dr. Steven Vanderputten
“Albert Derolez en het Liber Floridus: een halve eeuw onderzoek”

Gevolgd door een receptie

Inschrijven kan via www.lib.ugent.be/BoekvoorstellingAlbertDerolez

De Zwarte Doos is erkend als Vlaams onroerenderfgoeddepot

050522 Zwarte doos 01

Op 10 juli 2015 heeft minister Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed binnen de Vlaamse regering, De Zwarte Doos in Gent als onroerenderfgoeddepot erkend. Sinds 2001 investeert de Stad Gent in de uitbouw van De Zwarte Doos met een duurzame en kwaliteitsvolle oplossing voor de bewaring van archeologische archieven en vondsten. De erkenning van dit archeologische depot als onroerenderfgoeddepot is dan ook een bekroning voor het beleid en de inspanningen van de Stad Gent voor een kwaliteitsgericht beheer van het archeologische patrimonium.

Sinds 1 januari 2015 kunnen onroerenderfgoeddepots – door de inwerkingtreding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 – een erkenning aanvragen. Een onroerenderfgoeddepot is een bewaarplaats met onderzoeksruimte waar archeologische archieven en vondsten uit het Vlaamse Gewest in optimale omstandigheden worden bewaard en beheerd.

Met de erkenning van de negen onroerenderfgoeddepots wil Vlaanderen de kwalitatieve werking van de depots verbeteren en versterken. Door de depots in te schakelen in een Vlaams depotnetwerk, wordt ook de samenwerking tussen de depots versterkt. Binnen het netwerk zal elk depot zijn specifiek profiel bepalen en verder afstemmen. Tot slot moet de erkenning leiden tot het samen zoeken naar oplossingen om de deponering te faciliteren van onroerend erfgoed afkomstig uit archeologisch onderzoek.

Informatie
Stadsarcheologie Gent, De Zwarte Doos, Dulle Grietlaan 12, 9050 Gent-Gentbrugge,
tel. 09 266 57 60, fax 09 266 57 87, e-mail stadsarcheologie@stad.gent

Bevoegd
Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@stad.gent

 

 

 

IMG_6157_OK

Daniel Lievois (1940-2014)

Op 30 december vernamen we dat historicus Daniel Lievois, tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten, plots is overleden. Jarenlang was hij een vertrouwde bezoeker aan Stadsarchief en Stadsarcheologie en werkte hij mee aan projecten van beide diensten. In de ontwikkeling van het Gentse historisch onderzoek liet hij onuitwisbare sporen na. De samenwerking met de stadsarcheologen, bij de uitwerking van het onderzoek van het Hof van Ryhove, leidde tot een doorbraak in de koppeling van archeologische gegevens met betrouwbare geschreven bronnen voor dezelfde locatie. Meteen werd toen de basis gelegd voor de zogenoemde Gentse methode van het huizenonderzoek, waarbij de basis voor perceelsgebonden huisgeschiedenis te vinden is in de fiscale en kadastrale bronnen, en dit in de tegenstelling tot het bronnenarsenaal dat vroegere vorsers zoals Frans De Potter en Ferdinand Vanden Bemden daarvoor gebruikten en die vaak tot foutieve interpretaties leidde. Het baanbrekende van dit Gentse huizenonderzoek kreeg ook ver buiten Gent navolging, zowel voor urbane als rurale toepassingen. De manier om dat bronnenmateriaal toe te passen vond eveneens zijn weg in de opleidingen kunstwetenschap en monumentenzorg. Maar er waren wel meer interdisciplinaire projecten waar Daniel Lievois als historicus een onmisbare bijdrage leverde. Tot recente toppers behoren de studies rond de door Stadsarcheologie op het Sint-Pietersplein opgegraven kraanvogelsteen en de in het STAM herontdekte wolvenpoot. Daniel Lievois was een historicus die ontzettend veel bronnen op korte tijd wist te verzamelen zodat elk benaderd onderwerp omhuld werd met een massa gegevens: veelal onbekend en nuttig om vanuit een dagelijkse realiteit een ander inzicht te krijgen op het eerder bekende grotere historische gebeuren. Door de grote hoeveelheid gegevens was een synthese niet altijd snel mogelijk en heel wat ondernomen vorsingswerk werd nog niet gepubliceerd. Voor onderzoekers in de Gentse archieven en de vrijwilligers in De Zwarte Doos fungeerde hij als een baken: iemand die onderzoekpistes kon aanwijzen, archiefreeksen kende die misschien iets zouden kunnen opleveren en ook uit de nood hielp wanneer de geschreven bron niet of nauwelijks leesbaar was. De laatste jaren had Daniel Lievois gekozen voor een rustiger wonen aan de kust en talrijke verblijven in het buitenland. Toch liet hij de Gentse bronnen niet los. Naast occasionele onderzoeken zoals onder meer over Gentse componisten, 17de-eeuwse boomgaarden, Gentse kookboeken, Hubert van Eyck, de huidenvetters aan de Waalse krook, lag de focus op onderwerpen die hem gepassioneerd boeiden zoals de ontwikkeling van de bewoning in het Sint-Pietersdorp, het dagelijkse leven in het Gravensteen (14de-18de eeuw) en vooral de dames van het Prinsenhof. Verschillende mailberichten uit de Verenigde Staten gaven nog uitgebreid verslag over zijn wedervaren met Maria van Bourgondië. Die onderwerpen, die onderzoeksprojecten blijven net zoals zoveel plannen onafgewerkt achter. Om zijn betekenis voor het Gentse historisch onderzoek werd Daniel Lievois bekroond met de Cultuurprijs van de Stad Gent (2002) en met de tweejaarlijkse prijs Frans De Potter en Jan Broeckaert van het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis (2013).

De Stad Gent, de medewerkers van Stadsarcheologie en Stadsarchief, en de vrijwilligers van De Zwarte Doos bieden alle familieleden hun diep medeleven aan bij dit veel te vroege en onverwachte afscheid.

Rouwadres: Duinendreef 33, B-8301 Knokke-Heist