Home

Welkom op de website van ’t Archief. Gent on Files vzw (GOF), de vriendenkring van  Archief Gent.

Archief Gent bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Gentse geschiedenis én maakt ze voor iedereen gratis toegankelijk. De vzw ’t Archief. Gent on Files werd opgericht in 2000. Deze vriendenkring  volgt van nabij de activiteiten van Archief Gent en geeft, bijvoorbeeld, ondersteuning bij het restaureren van archiefdocumenten, werkt mee aan bijzondere publicaties, organiseert uitstappen en voordrachten en verspreidt een driemaandelijkse nieuwsbrief.

 

 

’t Archief. Gent on Files (GOF) vzw – Ondernemingsnummer 0471802159 – RPR Gent – Maatschappelijke zetel : Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge.