Privacycharter

Privacycharter van ’t Archief. Gent on Files (GOF) vzw

 

We baseren ons op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die in werking trad op 24 mei 2016 en die van toepassing is sedert  25 mei 2018. (*)

Volgende persoonsgegevens van onze leden worden in een databank zorgvuldig bewaard door de Penningmeester van ’t Archief. Gent on Files (GOF) vzw :

  • Naam
  • Postadres
  • E-mailadres

en dienen uitsluitend om op een vlugge en efficiënte wijze met onze leden te communiceren over onze activiteiten en hen onze nieuwsbrief @rchieflink toe te sturen.

In geen enkel geval delen wij de persoonsgegevens van onze leden met derden.

De persoonsgegevens van onze leden worden niet langer bijgehouden dan de duur van hun lidmaatschap.

Op eenvoudige vraag , per  e-mail of brief,  aan de Penningmeester van ’t Archief. Gent on Files vzw kunnen de leden te allen tijde informatie krijgen over hun bewaarde persoonsgegevens en vragen om deze te wijzigen of te verwijderen uit onze databank.

 

 

(*)  EU Verordening 2016/679   +   Belgische Wet 08/12/1992, versie 23/05/2016