Wat is GOF?

Een aantal vrienden van het Stadsarchief van Gent kwam begin 2000 samen om een vereniging op te richten die de werking van dit archief nog verder kon ondersteunen,
’t Archief. Gent on Files vzw (kortweg GOF) bestaat reeds twee decennia en heeft al heel wat projecten verwezenlijkt.
Lees meer over de geplande activiteiten in de kalender.