Projecten actueel

Lopende projecten:
Conservatie van de charterverzameling

Vrijwilligers werken aan de chartersVrijwilligers werken aan de charters

Het Stadsarchief van Gent beheert een zeer rijke verzameling charters of oorkonden, daterend uit de middeleeuwen, waaraan een of meerdere zegels bevestigd zijn. Helaas worden ze niet in optimale omstandigheden bewaard: om goed te zijn moeten charters vlak worden opgeborgen, en niet opgevouwen in enveloppen zoals nu het geval is. Daarnaast moet ook buitengewone zorg besteed worden aan de bewaring van de fragiele zegels.

Het is de bedoeling de charters vlak te maken en te monteren op zuurvrij karton, terwijl de wassen zegels moeten worden gefixeerd om verder afbrokkelen tegen te gaan. Vervolgens wordt van de charters een digitale opname gemaakt. Zo zullen ze gemakkelijker geraadpleegd kunnen worden en hoeven ze niet telkens opnieuw te voorschijn gehaald worden, wat dan weer de bewaring ten goede komt.

Het Stadsarchief heeft de mogelijkheden om de bewaaromstandigheden van de charters te verbeteren, maar voor de behandeling ervan ontbreekt de expertise. Daartoe wordt nu samengewerkt met Guy De Witte, een erkend restaurateur. Hij maakt de opgevouwen charters weer vlak, en leert het personeel van het Stadsarchief en enkele vrijwilligers hoe ze de charters met melinexstroken kunnen monteren op zuurvrij karton. Zo wordt knowhow opgebouwd in de instelling. Het digitaliseren gebeurt door de fotograaf van het Stadsarchief. In dit stadium worden de charters nog niet gerestaureerd: dat is een (dure) zaak vo or later.

De stad Gent betaalt de materiaalkost en de opleiding van het personeel. Maar om de kosten van het vlakken van de charter te betalen, worden externe financiële middelen gezocht, in de vorm van giften. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting (KBS) probeert het GOF middelen in te zamelen voor een betere conservatie van de charterverzameling van het Stadsarchief van Gent.

Vrijwilligers werken aan de charters

 

 

Meer informatie?
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Guy Dupont (De Zwarte Doos).