Vroegere verhalen

 

Afscheid GOF Voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering en de Raad van Bestuur van 15 mei 2017 namen we als GOF, Vrienden van ’t Archief, afscheid van onze voorzitter Piet Veldeman.
Eerst en vooral willen we Piet van harte bedanken voor zijn inzet tijdens deze acht mooie jaren als voorzitter. We zullen zijn ideeën en humor tijdens de vergaderingen, zijn schrijfstijl, zijn eloquentie bij de inleidingen van activiteiten, zijn gevatte opmerkingen etc. missen. We hopen hem nog te mogen begroeten bij één van onze activiteiten.

Een passend geschenkje voor afscheidnemend voorzitter Piet Veldeman :

 

Joachim Derwael werd tijdens de Raad van Bestuur verkozen als nieuwe voorzitter.
Joachim werkt als archivaris-diensthoofd in het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier te Brussel.
Aan nieuwe voorzitter Joachim : welkom en veel succes gewenst !