Publicaties i.s.m. GOF

 

 

GOF- leden kunnen het Kriegsalbum kopen aan de gereduceerde prijs van € 24,00

aan de balie van Archief Gent – De Zwarte Doos, Dulle Grietlaan 12 te 9050 Gentbrugge.

 

 

 

 

 

 

Wynantz Boekvoorstelling 09-10-2015 (1)

 

 

 

 

 

 

 

Aanbieding: reductieprijs voor publicatie ‘Buskruit en Sauerkraut. Oorlogsbronnen in de Zwarte Doos (20ste eeuw)’

Buskruit en Sauerkraut. Oorlogsbronnen in De Zwarte Doos (20ste eeuw) is een publicatie van De Zwarte Doos die al in 2007 van de pers rolde. Stadsarchief en Stadsarcheologie boden hierin samen een overzicht van de tekst- en beelddocumenten uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, bewaard in De Zwarte Doos, alsook van de oorlogsrelicten die door de archeologen op het terrein waren geregistreerd.
Om tegemoet te komen aan de vele potentiële vragen over de oorlogsomstandigheden in het Gentse, wordt het boek opnieuw in de running gebracht aan het verminderde tarief van 8 euro om het wetenschappelijk onderzoek rond de Eerste Wereldoorlog te faciliteren.
Download het volledige persbericht.

Praktisch:
Het boek is tegen 8 euro te koop in De Zwarte Doos die open is voor het publiek op maandag van 8u30 tot 18u en van dinsdag tot donderdag telkens van 8u30 tot 16u.

Elk jaar kiezen de vrienden van het Stadsarchief een verwaarloosd object uit het archief waarvoor zij de nodige fondsen willen verzamelen. Het gros van de middelen wordt bijeengebracht op de jaarlijkse opendeurdag, waar meteen het resultaat van de restauratie van het voorgaande project wordt getoond.

Schatten van Mensen! Gent in 10 jaar aanwinsten

Schatten van mensenSchatten van Mensen! Gent in 10 jaar aanwinsten is een eerbetoon aan alle personen en instellingen die de voorbije tien jaar archiefmateriaal of documentatie aan het Gentse Stadsarchief hebben geschonken. Het is tevens een warme oproep om méér van dat moois. En dàt archiefmateriaal mooi, boeiend en divers kan zijn, illustreert dit boek met een representatieve selectie uit deze schenkingen. Dit materiaal afkomstig van privé-personen, bedrijven en verenigingen vult soms hiaten in onze eigen verzamelingen aan maar biedt ook unieke informatie over aspecten van het sociale en culturele leven in de stad. De goede bewaaromstandigheden en de professionele omkadering zijn voor veel schenkers doorslaggevende argumenten om hun vaak diepgekoesterde stukken bij ons te deponeren.

Uyt affectie en pure liberale gifte. Schenkingen aan de Armenkamer ca 1641
Schenkingen aan de ArmenkamerDe kalender met het overzicht van de schenkingen aan de Armenkamer werd tijdens de verhuisvoorbereiding in bedroevende toestand in het depot aangetroffen. Een dringende verzorgende behandeling drong zich op. In de marge van deze verzorgingsoperatie, uitgevoerd door restauratie-atelier Rudolf Roels, werd een onderzoek uitgevoerd naar de inhoud en de iconografie van het document.
Vogels en planten werden bestudeerd door Willy De Meester, amateur botanicus en door Hugo De Bruycker, natuurgids en vogeldeskundige. De datering en het auteurschap van het document, evenals de inhoud van de schenkingen werden eveneens onderzocht.

De auteur van dit kunstzinnige document is wellicht een getalenteerde doch anonieme klerk van de Armenkamer. Er is immers geen spoor van een opdracht of betaling aangetroffen in het archief. De analyse van vogels en planten bevestigen het fantasierijke, kunstzinnige karakter van de randversiering van het document. Sommige vogels lijken op inheemse vogels, andere vormen dan weer vreemde versmeltingen van inheemse en exotische kenmerken; hetzelfde verhaal gaat op voor de planten en bloemen.
De meeste schenkers kregen wel een gezicht. Er zijn er dertig in het totaal en ze staan netjes per maand gerangschikt op de kalender. Aan elke schenking hingen voor de Armenkamer bepaalde verplichtingen vast. Deze kalender fungeerde als visueel geheugensteuntje voor de bestuurders en was eveneens een document met overtuigingskracht naar nieuwe sponsors. Het hing vermoedelijk in de vergaderzaal van de Armenkamer en werd er door iedere bezoeker goed gezien. En wie wou nu niet op die manier vereeuwigd worden? Het archief van de Armenkamer leverde de originele testamenten op en de anderen bronnen bewaard in het Stadsarchief gaven wat vlees en bloed aan sommige van deze figuren. Velen behoorden tot de adellijke of ambtelijke toplaag van de stad of waren rijke kooplui.

Een brochure over deze kalender is te koop aan 5 €.