Lid worden

Hoe meer vrienden hoe meer vreugde, maar vooral hoe meer mogelijkheden om het erfgoed te beschermen. Elke steun, elke bijdrage, elke nieuwe vriend, alles is meer dan welkom. Iedereen kan zich aansluiten. Als lid kan u gratis deelnemen aan de activiteiten en ontvangt u automatisch het tijdschrift @rchieflink.

Lidmaatschapsbijdrage:
Individuele leden         € 20
Gezin                                 € 25
Steunende leden         € 35
Ereleden                         € 250

Rekeningnummer: IBAN BE31 0003 2520 7755 / BIC BPOT BE B1 (Bank van de Post)
Het volstaat de lidmaatschapsbijdrage over te schrijven op dit rekeningnummer met de vermelding “lidmaatschap 2020”.

Belangrijk  !    Gelieve ons  Privacycharter   te lezen.

Voor het werkingsjaar 2020 en om zeker te zijn van de juistheid van hun persoonsgegevens, verzoeken we onze nieuwe  leden om ons deze te willen sturen: 
– per e-mail : gentonfiles@gmail.com – t.a.v. de Penningmeester
– of per brief : GOF vzw , Peerstraat 27, 9000 Gent