Lid worden

Hoe meer vrienden hoe meer vreugde, maar vooral hoe meer mogelijkheden om het erfgoed te beschermen. Elke steun, elke bijdrage, elke nieuwe vriend, alles is meer dan welkom. Iedereen kan zich aansluiten. Als lid kan u gratis deelnemen aan de activiteiten en ontvangt u automatisch het tijdschrift archieflink.

Lidmaatschapsbijdrage:
Individueel lid: 25 euro
Gezin: 30 euro
Steunend lid: 35 euro
Student: 10 euro

Rekeningnummer:  we hebben een nieuw bankrekeningnummer dat we u persoonlijk per retourmail mededelen wanneer u het lidmaatschap wenst te betalen. Dit om veiligheidsredenen.

Belangrijk  !    Gelieve ons  Privacycharter   te lezen.

Voor het werkingsjaar 2024 en om zeker te zijn van de juistheid van hun persoonsgegevens, verzoeken we onze nieuwe  leden om ons deze te willen sturen: 
– per e-mail : gentonfiles@gmail.com – t.a.v. de Penningmeester
– of per brief : GOF vzw , Heikant 135, 9240 Zele