Lid worden

Hoe meer vrienden hoe meer vreugde, maar vooral hoe meer mogelijkheden om het erfgoed te beschermen. Elke steun, elke bijdrage, elke nieuwe vriend, alles is meer dan welkom. Iedereen kan zich aansluiten. Als lid kan u gratis deelnemen aan de activiteiten en ontvangt u automatisch het tijdschrift archieflink.

Lidmaatschapsbijdrage:
Individueel lid: 20 euro
Student: 10 euro (nieuw!!!)
Gezin: 25 euro
Steunend lid: 35 euro

Rekeningnummer: IBAN: BE31 0003 2520 7755 / BIC: BPOTBEB1 (Bank van de Post)
Het volstaat de lidmaatschapsbijdrage over te schrijven op dit rekeningnummer met de vermelding “lidmaatschap 2022”.

Belangrijk  !    Gelieve ons  Privacycharter   te lezen.

Voor het werkingsjaar 2022 en om zeker te zijn van de juistheid van hun persoonsgegevens, verzoeken we onze nieuwe  leden om ons deze te willen sturen: 
– per e-mail : gentonfiles@gmail.com – t.a.v. de Penningmeester
– of per brief : GOF vzw , Heikant 135, 9240 Zele